Kategori: KAMU İHALE KURUMU

0

E İMZA / M İMZA İLE DÖKUMAN İNDİRME TUTANAK ÇIKTISI

E devlet üzerinden sunulan hizmetler ile birlikte kişilerin elektronik imza ya da mobil imza kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilmesi de mümkündür. Elektronik imza ya da Mobil imza ile yapılan işlemlerde tüm işlemler resmi olarak kayıtlara işlenmektedir...

0

KURUL KARAR TUTANAKLARI SORGULAMA

Devlet tarafından yapılan ihalelerde belirli mevzuatlar dahilinde işlemler gerçekleştirilmektedir. bu mevzuatlardan kişilerin herhangi bir şekilde yasal olmayan işlem yapabilmesi mümkün olmazken tüm işlemler şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda kişilerin konuyla ilgili öğrenmek istediği...

0

SÖZLEŞME DEVRİ SORGULAMA

Devlette ihtiyaç duyulan kişileri ya da malzemelerin alınabilmesi adına ihale süreci başlatılırken bu ihaleler sonucunda çeşitli sözleşmeler yapılmakta ve işler resmiyet kazandırılmaktadır. Sözleşmeler ile ilgili çeşitli durumlar yaşanabildiği gibi sözleşme devri de yapılabilir. Kişilerin...

0

KURUL KARAR TUTUNAKLARI SORGULAMA

Türkiye’de devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyaçların karşılanabilmesi adına ihale açılmakta ve en uygun teklifi veren firma tarafından kurumların ihtiyaçları karşılanmaktadır. İhaleler tüm yurt genelinde yapıldığı gibi kişilerin bu ihalelere katılarak ihale alabilmesi...

0

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU SORGULAMA

Devlet tarafından yapılan ihalelerde belli bir prosedür uygulanmakta ve bu prosedürler doğrultusunda ihaleler tamamlanmaktadır. İhalelere katılım aşamasından itibaren katılımcıların mutlaka kurallara uygun bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Özellikle ihalelerin yayınlanmasıyla birlikte bu bakımdan şartlar...

0

İHALE ARAMA VE BİR BAKIŞTA İHALE

Devlet tarafından yapılan resmi ihalelere katılmak isteyen kişilerin bu konuda bilgi alabilmek adına internet üzerinden sorular hizmetleri tercih etmesi yeterli olacaktır. İnternet üzerinden e devlet aracılığıyla sunulan hizmetlerde kişilerin ihale arama ve bir Bakışta...

0

YASAKLILIK SORGULAMA

Türkiye’de hükümet tarafından resmi kurumlarda ihtiyaç duyulan işlemler adına ihale yapılabilmektedir. Yapılan ihalelerde yetkili tek kurum kamu ihaleleri Kurumu olmaktadır. Kamuya ait ihalelerinin yönetimi ve kurum üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan devlet tarafından ihalelere katılmak, teklif...